Dekstop

Symbool tekstballon

Tablet + mobiel

Symbool chatgesprek

Wat is mishandeling?

Mishandeling is het toebrengen van verwondingen of pijn of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht. Er bestaan verschillende soorten mishandeling: zowel lichamelijke als emotionele mishandeling. De betekenis van mishandeling wordt hieronder omschreven.

Emotionele of psychische mishandeling

Emotionele mishandeling is het psychisch pijn doen. Het gaat om geweld met woorden: schreeuwen, uitschelden, kleineren, vernederen, bedreigen, chanteren, afwijzen, opsluiten, pesten, verwerpen, te hoge eisen stellen, beschuldigen, …

Bij emotionele mishandeling zijn de kwetsuren meestal mentaal. Het heeft een impact op je zelfbeeld en welbevinden.

Getuige zijn van geweld

Een specifieke vorm van emotionele mishandeling, is als kind of jongere getuige zijn van geweld tussen je ouders. Dit geweld heeft een negatieve invloed op alle gezinsleden, ook op een kind of jongere. Dit geweld kan plaatsvinden wanneer ouders nog samen wonen, maar ook wanneer ouders al gescheiden zijn en blijvend conflicten hebben. Zo kan het zijn dat ze elkaar blijven beledigen of dat het kind gebruikt wordt als boodschapper tussen zijn/haar ouders.

“Vorige week sloeg mijn vader mijn moeder zo hard dat ze naar het ziekenhuis moest. Ze dachten dat ik sliep, maar ik was wakker geworden van hun geroep en heb alles zien gebeuren. Ik ben zo bang nu. Mijn vader zegt dat hij wil veranderen, maar ik weet niet of ik hem nog kan vertrouwen.”

“Ik voel me niet goed thuis. Mijn ouders oordelen over mij, over alles wat ik doe. Ze geven me de schuld van alles. Ze lachen mij altijd uit. Soms begin ik te wenen als ze gemeen tegen me doen en dan zeggen ze dat ik een flauwe ben.”

“Soms zeggen mijn ouders echt erge dingen tegen mij. Vorige week zei ik tegen mijn mama dat ik haar graag zie. Ze zei dat ze mij niet geloofde. Dat heeft me helemaal gebroken..”

Fysieke of lichamelijke mishandeling

Lichamelijke mishandeling betekent dat er handelingen zijn die anderen schade toebrengen. Simpel uitgelegd: het is wanneer iemand je pijn doet. Een kind of jongere wordt fysiek gekwetst door de handeling van iemand anders. Fysieke mishandeling is iets anders dan een ongeluk.

Fysiek geweld gebeurt in verschillende contexten. Het kan thuis gebeuren, op school, in de sportclub, … De mensen die anderen pijn doen kunnen ouders zijn, leerkrachten, de monitor van de jeugdbeweging, trainers van een club of leeftijdsgenoten. Meestal gebeurt lichamelijke mishandeling door iemand die men vertrouwt en iemand waar de minderjarige op de een of andere manier afhankelijk van is. Dat maakt het erg verwarrend.

Ik word snel boos of agressief

Brandwonden

Laag zelfbeeld

Blauwe plekken

Ik ben de pijn al gewend

Ik vlucht als ik kan

Ik mag nooit naar school

Mishandeling

Ik schaam me dood

Veel huilen

Ik wil thuis weg

Riemslagen

Ik ben bang voor mijn broer en zus