Dekstop

Symbool tekstballon

Tablet + mobiel

Privacyverklaring Nupraatikerover.be: jongeren

Wie zijn wij?

Nupraatikerover.be is de chatbox van de  Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK). Zo een centrum vind je in elke Vlaamse provincie en in Brussel. De Vlaamse regering gaf de centra de opdracht om hulp te verlenen bij kindermishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing. Via de chatbox Nupraatikerover.be wordt de online toegang voor minderjarigen voorzien.

De chat wordt uitgevoerd door professionele medewerkers van het VK Brussel.

Nupraatikerover.be respecteert de nationale en Europese privacywetgeving bij de verwerking van je persoonsgegevens. In deze verklaring lees je hoe we dat doen.

Wanneer je contact met ons opneemt, geef je ons de toestemming om met jouw gegevens via de hieronder beschreven werkwijze aan de slag te gaan.

Wat is jouw privacy?

Privacy betekent eigenlijk persoonlijke vrijheid: je hebt het recht zelf te bepalen wie informatie over jou kan zien en wat over jou geweten is. Voor ons is jouw privacy een héél belangrijk aandachtspunt.Het gebruik van bepaalde software of applicaties kan namelijk je privacy schenden en we willen jou dan ook duidelijk informeren over wat wij wel en niet doen. 

Welke persoonsgegevens bewaren we? Voor hoe lang bewaren ze? Waarvoor?

Dit is heel belangrijk om te weten: je kiest steeds zelf welke gegevens je met ons deelt. Je kan gebruik maken van een nickname (=pseudonaam) naar keuze. Om je beter te kunnen helpen, vragen we optioneel je leeftijd, geslacht en woonplaats (om je bijvoorbeeld door te verwijzen naar een dienst uit jouw buurt). Het is steeds jouw beslissing deze gegevens al dan niet te geven.

Wanneer je chat met Nupraatikerover.be bewaren we het IP-adres en het chatgesprek. Zo kunnen we jou bij eventueel verdere gesprekken beter helpen. Vergelijk het met een dokter: die houdt ook een aantal zaken bij om je goed te kunnen helpen. 

Natuurlijk worden de nodige maatregelen voorzien om deze gegevens extra goed te beveiligen. Enkel chatmedewerkers van Nupraatikerover.be kunnen inloggen op deze beveiligde site en hebben zo toegang tot de chatgesprekken.

We bewaren de chatgesprekken een jaar in de SIT (software die de chatbox ondersteunt). Zo kunnen we je vorige gesprekken opzoeken wanneer je je opnieuw bij Nupraatikerover.be aanmeldt. Deze software bewaart eveneens voor vijf minuten een ‘cookie’ om de chatsessie gedurende vijf minuten open te houden. Wanneer je verbinding voor korte tijd onderbroken wordt, kan je je onmiddellijk terug aanmelden (met dezelfde nickname) en hoef je niet opnieuw te beginnen.

Daarnaast worden de chatgesprekken en het thema waarover je wil praten en optioneel je leeftijd,  geslacht en woonplaats (indien je deze hebt doorgegeven in het formulier voor je aan de chat begint of tijdens chatgesprek zelf) zonder jouw naam te vermelden gekopieerd in het elektronisch dossier van de Vertrouwenscentra (Je volledige naam, geboortedatum,.. worden nooit gelinkt aan dit dossier). Op deze manier kunnen we jouw chattraject met Nupraatikerover.be in kaart brengen.

Deze algemene gegevens worden gebruikt om de resultaten van Nupraatikerover.be in kaart te brengen. Zo stellen we elk jaar een jaarverslag op waarin we bijvoorbeeld vermelden hoeveel jongeren met Nupraatikerover.be contact hebben opgenomen.

Geanonimiseerde chatgesprekken (= gesprekken waar we alle gegevens uithalen die aan jou gelinkt kunnen worden) kunnen ook gebruikt worden voor opleidings-en onderzoeksdoeleinden. Zo kunnen we jou en je leeftijdsgenoten nog beter helpen.

Wanneer je mailt naar info@nupraatikerover.be ziet de hulpverlener je e-mailadres als afzender verschijnen. We bewaren e-mails gedurende maximaal 14 dagen om voldoende tijd te voorzien om hulpvragen op te volgen, te verwerken en te beantwoorden. In het geval dat de hulpvraag eenduidig beantwoord is en het e-mailverkeer is beëindigd, verwijderen we je e-mail. 

Wie verwerkt er jouw gegevens?

Alle chatmedewerkers werken voor het VK Brussel. Daarom zijn zij verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.

Wanneer worden jouw gegevens verwerkt?

We verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je contact opneemt met Nupraatikerover.be via chat of mail of wanneer je de website van nupraatikerover.be bezoekt.

Delen we je gegevens met anderen?

Neen, onze medewerkers hebben beroepsgeheim.
Indien jij aan ons de vraagt stelt om contact op te nemen met anderen (bijvoorbeeld reeds betrokken hulpverleners of een dienst voor vervolghulp) en ons jouw akkoord geeft, dan kunnen we de noodzakelijke gegevens doorgeven aan anderen. We spreken dan samen met jou af wat we aan wie juist doorgeven.

De chatmedewerkers kunnen wel informatie delen met hun collega’s van Nupraatikerover.be, onder het gedeeld beroepsgeheim.

Enkel in zeer ernstige acute situaties is het mogelijk om ons beroepsgeheim te doorbreken. Wanneer jij ons bvb. vertelt dat je andere mensen in gevaar zal brengen, zijn we verplicht dat te melden of we kunnen de hulpdiensten verwittigen wanneer jij in acuut gevaar bent. Wij zorgen er ook voor dat je gegevens niet buiten Europa verwerkt worden.

Jouw rechten: wat kan je van ons vragen?

  • Ik wil graag weten wat jullie over mij weten.

Dat mag! Neem contact op en we vertellen jou wat wij over jou weten.

  • Er zit een fout in de gegevens die jullie van mij hebben.

Zit er een fout? Dan kunnen wij jouw gegevens verbeteren zodat ze weer kloppen.

  • Ik wil niet meer dat jullie persoonsgegevens van mij gebruiken.

Neem hiervoor contact op met ons, dan kunnen we jou hierbij helpen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op je toestel, om bepaalde gegevens van websites die je bezoekt te bewaren. Bijvoorbeeld een taalkeuze, welke pagina’s je bezocht hebt of cookies van een website zoals Youtube die dit gebruikt voor reclame.

Welke cookies gebruiken wij?

  • Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten werken. Zonder deze cookies kunnen je voorkeuren, zoals bv. de gekozen taal, niet worden bewaard.

  • Cookies om het gebruik van de website te analyseren

We maken gebruik van cookies van Google Analytics om te kunnen bekijken op welke manier onze website gebruikt wordt. Zo kunnen we bekijken hoe we de kwaliteit van onze website kunnen verbeteren.

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

Je kunt kiezen om geen toestemming te geven voor het plaatsten van cookies die niet nodig zijn voor de website. Dit kan je eenvoudig door op “bekijk voorkeuren” te klikken in de cookie banner.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Soms moeten we de privacyverklaring wijzigen omdat we aanpassingen doen aan de website. Je kan dit zien aan de laatste datum boven aan de verklaring. Als er iets belangrijks wordt gewijzigd dan laten we je dat ook zien op de startpagina.

Wil je nog iets vragen of een probleem melden?

Heb je vragen of een probleem, neem dan op dit adres contact met ons op: info@nupraatikerover.be

Heb je een klacht, stuur dan een mail naar de persoon binnen Nupraatikerover.be die zich bezig houdt met alle klachten (officieel noemen we dit “een functionaris voor gegevensbescherming”) via privacy@expertisecentrumkindermishandeling.be.

PRIVACY FORMULIER

Gebruik dit formulier als je inzage of correctie wil van de gegevens die we voor jou beheren.

Je kan ook vragen om alle gegevens die we van jou hebben te verwijderen.

Gelieve de keuze te maken van de actie die gewenst is. Het veldje “Bijkomende elementen” kan je gebruiken om bijkomende elementen te vragen.